Coursing :: Kolik stojí coursing peněz?
click read here open

I když vše nelze přepočítávat na peníze, musíme na tuto otázku odpovědět.

  1. Pokud Váš pes nemá coursingovou licenci musí si jí vyběhat. Nejprve zakoupit tréninkovou kartu (40Kč. nečlen 20Kč. člen CCC) což při dvou závodech příjde na startovném za 300,-Kč ( na coursincích CCC pro člena CCC na 200,-Kč). Licenční zkoušky lze plnit také na trénincích (ty však nejsou časté) kde za jeden běh zaplatíte kolem 50Kč, dle organizátora. Dále ČMKÚ stanovilo jako poplatek za vydání coursingové licence 500,-Kč. Tedy v ideálním případě za získání licence zaplatíte  kolem 800,-Kč. Coursingovou licenci získá pes na celý živost a je to taková prvotní investice.
  2. Na závodě se platí také dle organizátora startovné - na coursincích CCC jsou poplatky stanovené na 300,-Kč pro nečleny CCC a členové CCC platí za prvního psa 250,-Kč a za každého dalšího psa 200,-Kč. Každý organizátor by měl v propozicích uvést výši startovného. Musíte také počítat s náklady na dopravu.
  3. Bohužel náklady na jednotlivé coursingy se neustále zvyšují, poplatky za veterináře, ceny a také údržba zařízení. Je většinou pravidlem, že mnoho nákladů na ten který coursing nese ředitel coursingu nebo klub.

 

Zdroj: http://www.coursingcz.info/